www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Elektronische maatregelen tegen inbraak en diefstal
Camerabewaking - Veiligheidscameras

ADVERTENTIE

SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven

Beveiligingscamera’s

 

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, verder genoemd "de camerawet" is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van beveiligingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht. Volgens deze camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem met de bedoeling misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen of de orde te handhaven.  Eén van de hoofddoelen van deze wet is het proportionaliteitsbeginsel bij gebruik van camera’s voor beveiliging, namelijk dat er een evenwicht moet bestaan tussen het belang van de plaatser van de camera en het recht op de bescherming van het privéleven van de gefilmde persoon.

Omdat een verantwoordelijke in een bedrijf of winkel niet constant alles in het oog kan houden, is een camerabewaking een nuttige beveiligings-tool.

Een echte vorm van preventie vraagt echter “continue live monitoring”, met andere woorden er zit iemand constant achter de monitoren naar de camerabewaking te kijken en deze persoon grijpt in bij een verdachte handeling. Bij de meeste installaties is dat echter niet het geval en zijn de opgenomen beelden, opgeslagen in een recorder, enkel bruikbaar om achteraf na de vaststelling van de feiten over eventueel bewijsmateriaal te kunnen beschikken.
Het preventieve van deze beveiliging beperkt zich dan tot het mogelijke afschrikkingseffect en ontradingseffect.

 

Camera’s kunnen een sterk ontradend effect hebben op criminelen met een bepaald daderprofiel. Als de daders echter helemaal niet inzitten met identificatie of ze gebruik maken van goed uitgevoerde vermommingen, dan zal camerabeveiliging minder effect hebben. Gelukkig wil de doorsnee inbreker of overvaller toch liever anoniem blijven.

 

Er is op de markt een overaanbod aan beveiligingscamera’s. De juiste keuze van een camera hangt sterk af van de doelstelling van de cameraopstelling. Belangrijk is de functie van de camera : wil je net een globaal overzichtsbeeld van een fabrieksterrein of dient de camera voor daderherkenning. Een specialist in camerabeveiliging zal heel veel aandacht besteden aan de juiste locatie van de camera en de eventuele storende omgevingsfactoren. De keuze voor het juiste bedrijf met de nodige knowhow en expertise is minstens even belangrijk dan de cameratechniek op zichzelf.

Camera’s en voornamelijk de softwarematige verwerking van camerabeelden maakt het de
laatste jaren mogelijk dat camera’s op een intelligentere manier kunnen worden gebruikt.

Camera’s en de bijbehorende interne of externe software kunnen aan kenteken- of gezichtsherkenning doen of kunnen afwijkende verdachte gedragingen signaleren en rook of brand herkennen.

Goed zichtbare of verborgen veiligheidscamera’s?

Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van de doeleinden van deze installaties.

Voor een ontradend effect is het belangrijk dat de camera’s goed zichtbaar worden opgesteld. Zo zie je bij bepaalde warenhuizen en groothandelszaken dat er aan de ingang goed zichtbaar een monitor wordt gehangen waarop de bezoeker bij het binnenkomen zichzelf kan bekijken. Het duidelijke fysieke signaal dat er camerabewaking aanwezig is, is meer afschrikkend dan een verplichte sticker. Uiteraard moet het aantal camera’s in het bedrijf equivalent zijn met de te bewaken oppervlakte. Een geoefende dief of overvaller ziet op een verkenningsronde heus wel het verschil tussen een effectieve veiligheidsinstallatie of een minimum-installatie, of goedkope nepbehuizingen die een bewakingscamera moeten voorstellen.

 

Voor ontradende camera’s is de zichtbaarheid het meest belangrijk, voor camera’s die bedoeld zijn   voor dader-identificatie geldt in principe het omgekeerde. Een dader gaat zich natuurlijk anders gedragen voor een camera die hij visueel ziet hangen en in sommige gevallen gaat de daders zelfs proberen met geweld deze camera’s onklaar te maken. Het is daarom belangrijk om met zowel opvallende als visueel  verborgen camerasystemen te werken.

 

Voorbeeld :

Een juwelier kan in zijn zaak 3 visueel goed zichtbare bewakingscamera’s hangen aan de inkom en in de beide bovenhoeken achter zijn toonbank, maar ook nog 3 totaal verborgen camera’s.  De zichtbare camera’s zullen een hele goede afschrikking zijn voor de gelegenheidsdief of gelegenheidsovervaller.  Een professionelere bende die gebruik maakt van een ramkraak of georganiseerde gewapende overval, zal altijd zal opereren na een grondige voorverkenning en zal proberen om deze camera’s fysiek uit te schakelen door bijvoorbeeld een spuitbus met verf te gaan gebruiken. Op opnames is dikwijls te zien dat deze daders, nadat ze er van overtuigd zijn een camerasysteem te hebben uitgeschakeld, veel nonchalanter met hun identiteit omgaan. Niet zelden leveren dan bijkomende maar  totaal in het interieur verborgen camera’s, goed identificatiemateriaal op.

Terminologie uit de cameratechniek

Op de [Terminologie]-pagina worden alle technische termen betreffende camera’s en hun gebruik uitgelegd.

De bewakingscamera’s en de wetgeving

Meer informatie over de ‘camerawet” van 2007, Klik Hier

ADVERTENTIE

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven
DOM ix Twinstar SKG 3 sterren veiligheidscilinder
DOM ix TWINSTAR SKG 3 sterren veiligheidscilinder

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld.
Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer
Deze website wordt gesponserd door
www.security-tools.be  &  www.veiligheidscilinders.be - WEBSHOP

Webdesign www.net-engineering.be