www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

ADVERTENTIE

SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven

Toegangscontrole - Toegangscontrolesystemen

[Veiligheidscamera's - Camerabeveiliging] [Alarmsystemen] [Toegangscontrole] [Elektronische artikelbeveiliging] [Parlofonie en videofonie] [Brandbeveiliging]

Enkel toegangsregistratie of deel van een bouwkundige beveiliging?

 

Bij de selectie van een toegangscontrole-systeem dient allereerst een belangrijke keuze gemaakt te worden over het gewenste beveiligingsniveau.

De belangrijkste vraag daarbij is hoe hoog de veiligheidsgraad en inbraakweerstand van het systeem dient te zijn.

Dient het systeem enkel maar om te registreren wie een bepaalde ruimte betreedt of verlangt de gebruiker een “high-risk”-veiligheidstoepassing met hoge inbraakweerstand waarbij de integratie met bouwkundige maatregelen belangrijk zijn?

Identificatiemiddelen

Klassieke badge

Sleutelhanger-badge

Toegangscontrole-systemen maken gebruik van herkenning via een identificatiemiddel. Met behulp van dit identificatiemiddel krijgt een “geautoriseerd persoon” toegang tot de bewaakte ruimte. Enkel deze persoon beschikt over zijn specifieke identificatiemiddel.

 

Als identificatiemiddel wordt voornamelijk gebruik gemaakt van badges onder verschillende vormen.

 

Sommige toegangsystemen maken gebruik van enkel een individuele code of soms in combinatie met een badge.

 

Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van biometrie, wat meer persoonsgebonden is en waarbij misbruik minder kan plaatsvinden. Badges en toegangscodes kan men uitwisselen, maar met een vinger of oogbol gaat dat uiteraard niet.

 

Meest gekende vormen van biometrie zijn:

- vingerafdruk

- retina- en irisscan (scan van de structuur van de oogbol)

- fotografische gezichtsherkenning

- stemherkenning

 

Natuurlijk hebben deze nieuwe technieken een behoorlijk prijskaartje en geven ze in de praktijk toch nog wat technische gebruiksmoeilijkheden.

 

Meer informatie over biometrie kan U vinden op de biometrie-pagina.

Codeklavier

Technologieën toegangscontrolesystemen

Toegangscontrolesystemen met code

 

De meest eenvoudige toegangscontrole is toegangscontrole met een codeklavier waarop de gebruiker een code moet intoetsen die al dan niet toegang geeft tot de beveiligde ruimte. Dit codeklavier kan extern staan opgesteld, of geïntegreerd in een langschildbeslag of in een deurkruk. Een extern codeklavier beschikt over een potentiaal vrij contact (relaiscontact) waarmee een elektrische sluitplaat of een ander elektrisch slot kan worden aangestuurd (valschootslot, penslot, motorslot, enz.).

Extern elektrisch codeklavier met potentiaalvrij contact voor aansturing van een elektrisch slot

Elektronisch codeklavier ingewerkt in langschildbeslag

(EffEff type 495)

Elektronisch codekruk

(Mul-T-Lock Code IT)

Eenvoudige toegangscontrole met elektronische cilinders

 

Indien U toegangscontrole wenst op slechts een paar deuren, dan is het gebruik van elektronische cilinders een goede optie.

 

Meer info over elektronische cilinders:

 

Voorbeeld elektronische cilinder:

- DOM Protector®

Toegangscontrolesystemen met contact-uitlezing

Magneetkaart-technologie

 

Een magneetkaart is een plastic kaart welke voorzien is van een magneetstrip waarop de identificatiegegevens van de gebruiker op geplaatst worden. Deze informatie wordt op de kaart geplaatst door een magneetkaartschrijver.

 

Magneetkaarten zijn zeer goedkoop. Ze werden lang als bankkaart gebruikt en je kunt in België nog bij heel veel bankfilialen de self-banking ruimte betreden door je bankkaart door een lezer aan de inkomdeur te halen.  De grootste toepassing is echter als toegangsmiddel voor betaalparkings waar ze als wegwerpkaarten worden gebruikt.  Het grootste nadeel is de slijtage van een magneetkaart bij veelvuldig gebruik dor de mechanische wrijving van de leeskop op de magneetstrip.

 

Voor beveiligingstoepassingen zoals bankkaarten worden ze meer en meer vervangen door chipkaarten.

De contact Smart Card (chipkaart)

 

Een Smart Card (ook wel chipkaart genoemd) is een plastic kaart welke voorzien is van een microprocessorchip. Deze chip bevat voornamelijk memory (geheugen) om de identificatie gegevens in op te slaan. Een chipkaart of smartcard is een plastic kaart met een microprocessorchip.

De Smart Card is voorzien van een connectorzone met contactpunten waarmee hij contact kan maken met de Smart Card lezer.

 

Gekende Smart Cards in het dagelijkse leven zijn SIS-kaarten, de elektronische identiteitskaart, telefoonkaarten, bankkaarten zoals Maestro en Bancontact.

Toegangscontrolesystemen met uitlezing zonder contact

Contactloze RF-ID technologie

 

RFID is de afkorting van Radio Frequency Identification.  Hierbij maakt men gebruik van elektromagnetische radiogolven om gegevens zonder contact uit te lezen van een informatiedrager.

 

De RFID-lezer kan een onafhankelijke unit zijn of via netwerk of wireless verbonden zijn met een PC waarop toegangscontrolesoftware is geïnstalleerd.

 

De transponder of tag is de informatiedrager van het RFID-systeem.  Meest voorkomend zijn de passieve transponders, ze bezitten geen batterij, enkel een chip en een spoelantenne.  Wanneer de passieve transponder in de buurt van het elektromagneetveld  van de RFID komt,  zal dit veld door inductie in de spoelantenne van de transponder een wisselspanning opwekken die na gelijkrichting de microprocessorchip kan voeden. De transponder genereert op zijn beurt een elektromagnetisch veld dat door de RFID-lezer kan worden gedetecteerd en dat toelaat om de gegevens op de transponder over te zenden naar de RFID-lezer.

RFID wandlezer

RFID Tag

RFID Card

Deurbeslag met geïntegreerde RFID lezer

Er bestaan ook actieve transponders met een interne voedingsbatterij. Ze hebben een grotere reikwijdte, maar zijn ook een pak duurder en de batterij moet vervangen of opgeladen worden als ze leeg is.

Voordeel van RFID is dat er geen fysiek contact is, en dus ook geen mechanische slijtage van de transponders of uitlezers.

Toegangscontrole als eerste stap in een beveiligingsplan

 

Het lijkt een evidentie dat bedrijven weten wie er allemaal op hun bedrijfsvloer rond loopt. Nochtans is dat niet de realiteit. In veel bedrijven lopen bezoekers, vaste klanten, leveranciers en personeel vrij binnen en buiten langs hoofdingangen, zijingangen, openstaande poorten, ... enz.

Ze zien we bijvoorbeeld omwille van de "rookproblematiek" veel achterdeuren van bedrijven permanent geopend met een spie onder het deurblad.

 

Het aanschaffen van een toegangscontrolesysteem is in veel bedrijven de eerste stap naar beveiliging.

 

Anderzijds werkt een globale toegangsstrategie en een bijbehorend technisch toegangsysteem enkel maar als er duidelijke richtlijnen en afspraken worden gemaakt die ook worden opgevolgd. Daarom is het implementeren van een toegangscontrolesysteem zowel een organisatorische , een bouwkundige als een   elektro-technopreventieve maatregel.

 

Er moeten heel wat vragen beantwoord worden in zo’n planning.


Enkele voorbeelden:

  • Is er een permanente centrale receptionist(e) of een beveiligingsbeamte?
  • Krijgen personen autorisatie tot bepaalde lokalen afhankelijk van hun functie binnen het bedrijf?
  • Wat is de procedure bij een verloren, vergeten of gestolen toegangsbadge?
  • Wat is de procedure bij leveringen en de omgang met leveranciers?
  • Welke ruimtes mogen klanten, leveranciers en bezoekers visueel zien in het bedrijf en hoe worden ze begeleid in het bedrijf?
  • Wie gaat de toegangsbadges, de software en de administratie beheren?
  •  ...

 

Veel toegangsconrolesystemen falen op termijn omdat er uitzonderingen worden toegestaan en het systeem zichzelf uitholt. Daarom is het ook belangrijk dat elk personeelslid, op elk bedrijfsniveau meewerkt aan de toepassing van de toegangsstrategie. Men kan men maar één uitzonderingstoestand aanvaarden en dat is in geval van calamiteiten zoals brand, evacuatie of een bedrijfsongeval.

 

Een belangrijke vraag is hoe groot de inbraakweerstand moet zijn van toegangen die gebruik maken van een toegangscontrolesysteem. Zo heeft het natuurlijk geen zin om de buitenperimeter te bewaken met een “state-of-the-art biometrisch” toegangssysteem als de toegangsdeur zelf uitgerust is met een minimaal slotje dat het begeeft als iemand er zijn schouder tegen zet.

ADVERTENTIE

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven
DOM ix Twinstar SKG 3 sterren veiligheidscilinder
DOM ix TWINSTAR SKG 3 sterren veiligheidscilinder

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld.
Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer
Deze website wordt gesponserd door
www.security-tools.be  &  www.veiligheidscilinders.be - WEBSHOP

Webdesign www.net-engineering.be