www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Fiscale aftrekbaarheid voor maatregelen tegen inbraak
Het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest hebben besloten deze vermindering
te schrappen voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2015

ADVERTENTIE

Fiscale aftrekbaarheid

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

 

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

 

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Voor de verschillende gewesten betekent dit concreet:

 • Het Vlaams Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen.
 • Het Waals Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 het voordeel voor de gemaakte uitgaven te schrappen
 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de belastingvermindering van toepassing voor investeringen uitgevoerd in 2015. U kan 30% van het geïnvesteerde bedrag voor de beveiliging tegen inbraak of brand inbrengen, met een maximum van € 760 (advies gepubliceerd in het Staatsblad van 21 januari 2015 in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2016).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal deze maatregel evalueren in het kader van een fiscale hervorming.

Investeringen in 2014

Voor het aanslagjaar 2015 – inkomsten 2014, kan u nog genieten van 30% van het geïnvesteerde bedrag met een maximum van 760 €.

Fiscale maatregelen voor particulieren voor investeringen in 2014

 

Belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

 

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

 

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2015 - inkomsten 2014 - bedraagt € 760.

 

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2014 en die u betaalt in 2014, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2015.

 

Welke investeringen komen in aanmerking?

 

INBRAAK

 •  Specifiek inbraakwerend glas
 •  Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad
 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten.
  Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %.
 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

 

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

 

 

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

- de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.

- het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.

- verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden.)

 

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:

- uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.

- uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.

- energiebesparende investeringen.

- de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.

- uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

ADVERTENTIE

Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be - Uw-lokale-slotenmaker.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma
Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN
Veiligheidsslot tegen afbreken

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be - Uw-lokale-slotenmaker.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.