www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,  overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.
Voorkom ook als individu inbraken en andere calamiteiten door eenvoudige maatregelen.

ADVERTENTIE

 Wat zijn elektrische deursluiters en elektrische sluitplaten?

Elektrische sluitplaten zijn de eenvoudigste manier om een elektrisch gecontroleerde toegang tot een ruimte tot stand te brengen.  Deze sluitplaat, ingebouwd in de deurstijl, geeft onder elektrische impuls de dagschoot van het slot vrij, zodat de deur kan opengeduwd worden.

 

Omdat een elektrische sluitplaat enkel werkt op de dagschoot van het slot, is de inbraakwerendheid zeer beperkt. Nochtans wordt dit principe veel toegepast bij particuliere parlofooninstallaties.

 

 

Elektrische sluitplaten kunnen voorzien worden van terugmeldingscontacten, waarmee de stand van de deur en de werking kan worden gemeld aan een controlesysteem, dommotica, alarmcentrale, ... enz.

 

Indien men een duidelijke inbraakweerstand wenst met een vergrendeling op de nachtschoot, dan is het gebruik van gemotoriseerde sloten, solenoïdesloten of valschootsloten meer aangewezen.

 

Voor de goede werking dient U op een deur uitgerust met een elektrische deursluiter steeds een aan het deurgewicht aangepaste deurdranger te plaatsen.

 Verschillende types sluitplaten

Elektrische sluitplaten bestaan er in verschillende varianten waarvan volgende categorieën de belangrijkste zijn:

 

Werkingspanning:

12V en 24 zijn het meest voorkomend en zowel verkrijgbaar werkend op wisselspanning (AC) of op gelijkspanning (DC). Er zijn ook varianten die werken op zowel wisselspanning als gelijkspanning.

Kenmerkend aan sluitplaten die werken op wisselspanning is het zoemend geluid dat ze maken als ze worden bekrachtigd.

 

Arbeidsstroom (Fail Secure) of Ruststroom (Fail Safe):

Een sluitplaat die met een elektrische stroom dient bekrachtigd te worden om de deur te kunnen openen, is van het arbeidsstroom-type. Als de stroom uitvalt, blijft de deur gesloten.

Een sluitplaat die net opent als de spanning wegvalt, is van het rustroomprincipe.  Als de stroom uitvalt gaat de deur open.

 

Sluitkracht:

Standaard deuropeners hebben een sluitkracht tot 3500N (350kg) . veiligheidsdeuropeners met veiligheidsluitplaat een sluitkracht tot 10.000N (1000kg).

 

Vorm van de sluitplaat:

       - materiaal :  gelakt staal of RVS

       - korte sluitplaat of lange sluitplaat met nachtschootomvatting

       - met dagschootgeleiding

       - universeel inzetbare sluitplaten DIN-L / DIN-RRegelbaar:

voor een goed aflevering is een regelbare dagschootvanger ideaal om montagespelingen op te vangen. Deze regelbare dagschootvangers hebben een regelbereik van 2mm in beide richtingen.


 

Geïntegreerde vrijloopdiode:

Bij sluitplaten met een ingebouwde vrijloopdiode kan er geen schade ontstaan door een externe piekspanning.

Sluitplaat voorzien van meldingscontacten:

 

Voorzien van potentiaalvrij terugmeldingscontact dat geactiveerd wordt door een klepel die op zijn beurt wordt ingedrukt door de dagschoot.

 

Deze optie wordt door verschillende fabrikanten aangeduid met de letters RR (uit het Duits : rückmeldung).

Sluitplaat voorzien van mechanische ontgrendelingspal (vrijzetpal)

 

Een kleine hefboom schakelt de elektrische sluitplaat uit, zodat de gebruiker vrij in en uit de deur kan. Deze optie wordt door verschillende fabrikanten aangeduid met de letter E (uit het duits : entriegelung).

Zware sluitplaten

 

Er bestaan ook zeer zwaar mechanisch uitgevoerde sluitplaten met een verhoogde sluitkracht. Toch moet er op gewezen worden dat hoe robuust deze ook zijn uitgevoerd, het blijft een vergrendeling op de dagschoot van het slot.

ADVERTENTIE

Rookmelders zijn vanaf 1 januari 2020 verplicht in alle woningen in Vlaanderen om wettelijk conform te zijn.

Helaas eisen woningbranden nog steeds elk jaar tientallen onnodige mensenlevens. Daarom vinden we de verplichting voor het plaatsen van rookmelders een goede maatregel.  Vooral rook maakt de meeste slachtoffers bij woningbranden omdat we in onze slaap niets ruiken. Rookt verstikt en verspreidt zich razendsnel. door de woningen. Bovendien zijn woningen steeds beter en beter geïsoleerd
 
Rookmelders zijn een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de effectieve gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen in Vlaanderen, niet alleen in huurwoningen of in nieuwbouw, maar in alle woningen. De overheid verplicht minstens één rookmelder per bewoonde verdieping.

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Gesponsord door Security-tools.be  &  Veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP

Copyright © 2019 Webdesign NET-ENGINEERING . Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Disclaimer