www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Algemene informatie
Diefstalverzekering

ADVERTENTIE

DOM veiligheidssloten Diamant | Saturn | Twinstar | 6SR | Sigma

Diefstalverzekering

 

In 2011 werden er 69.568 woninginbraken in strikte zin gepleegd. Dit zijn inbraken in huizen, appartementen, garages… . Ten opzichte van 2010 stellen we momenteel dus een enigszins verontrustende stijging vast met nagenoeg 10% die zich vooral manifesteert tijdens de laatste maanden van 2011. De federale politie reikte hiervoor, met onder meer het toenemend belang van de economische crisis en de rondtrekkende dadergroepen, reeds een aantal mogelijke verklaringen aan. (  Bron : jaarrapport 2011-Politiële criminaliteitsstatistieken-Federale Politie)

 

Als u dan toch het slachtoffer wordt van een inbraak, dan kan het materiële leed enigszins verzacht worden door een goede diefstalverzekering.

 

Wat is een diefstalverzekering?

 
Een diefstalverzekering is een verzekering die U zal vergoeden als er in uw woning of bedrijf wordt ingebroken. Een diefstalverzekering vergoedt niet alleen de waarde van de gestolen goedere, maar ook de schade die een inbreker heeft aangebracht bij een inbraak of inbraakpoging. Meestal is dat schade aan de buitendeuren en de buitenramen, maar soms ook schade aan kasten die op slot waren en occasionele schade in de woning door puur vandalisme omwille van frustratie bij een te kleine buit.

 

De meeste maatschappijen bieden diefstalverzekering aan als optie op een klassieke  'brandverzekering', ook wel “woningverzekering” genoemd. Een woningverzekering verzekert tegen brand, blikseminslag, storm, waterschade, overstroming, enz.

 

Sommige diefstalverzekeringen dekken meer dan enkel een inbraak in de woning. Ook een overval op straat kan worden opgenomen of bescherming tegen diefstal en inbraak op reis.

 

Bedrag van de premie

 
De premie van een diefstalverzekering wordt meestal bepaald aan de hand van vragenlijsten en evaluatieroosters en uiteraard van het te verzekeren kapitaal.

 

Als uw huis goed beveiligd is moet je dat melden aan je verzekeringsmakelaar. Normaal kan je hiervoor een korting bekomen. Bijvoorbeeld na het plaatsen van een stalen veiligheidsdeur in een appartement of bij de plaatsing van een alarmsysteem.

 

Ga goed na of je je waardevolle niet onder verzekert, want dat kan tot pijnlijke situaties leiden bij zogenoemde ‘totaal’-inbraken waar men met een vrachtwagen een hele inboedel steelt bij langere afwezigheid van de bewoners. Dit is zeker niet de doordeweekse inbraak, maar het gebeurt.


Maak geen schatting maar lijst uw bezittingen echt op : meubilair, TV, DVD-recorder, hifi-installatie, fototoestel, tablets, smartphones, juwelen, kunstwerken, verzamelingen, dure gebruiksvoorwerpen zoals serviezen, bestek en tafelzilverwerk, kledij, cash geld,...

 

Sommige diefstalverzekeringen stellen bepaalde vergoedingsgrenzen vast, bijvoorbeeld voor het maximum bedrag aan juwelen dat men vergoedt. Hou daar bij de keuze van uw polis ook rekening mee.

 

Hebt U bijzondere verzamelingen die een hoge waarde hebben of een heel speciaal en duur erfstuk, vermeldt dat dan apart bij de onderhandelingen  met uw makelaar.

 

Documenteer uw eigendommen

 

Zoals reeds kon lezen bij de organisatorische preventieve maatregelen is het belangrijk dat U uw bezittingen fotografeert en documenteert. Zo ontstaat er achteraf na een inbraak minder discussie. Neem ook overzichtsfoto’s van uw interieur, niet enkel van de waardevolle stukken op zich.

Voorkom inbraak zonder inbraaksporen!

Bij heel wat verzekeringspolissen is geen schade-uitbetaling voorzien voor voorwerpen die “verdwenen” zijn zonder dat er sprake is van een fysiek te controleren inbraak. De bewijslast wordt dan voor het slachtoffer vaak heel moeilijk. 

Doe dus altijd goed uw deuren en ramen op slot. Hebt U een alarm, zet het dan ook op als    u maar 10 minuten weg bent om snel een boodschap te doen.

Plaats veiligheidscilinders in uw deuren zodat U er zeker van kan zijn dat U alleen (en uw familieleden) toegang hebben tot uw woning. Indien U twijfels zou hebben door bepaalde omstandigheden, vermoedens of vaststellingen dat U niet de enige bent die een sleutel heeft van uw woning of appartement, verander dan de cilinder. Het is een eenvoudige maatregel die heel wat ellende kan voorkomen. Bewaar het eigendomscertificaat van uw veiligheidscilinders dan ook steeds op een veilige plaats.

ADVERTENTIE

DE RAAT kluizen en brandkasten

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
DOM veiligheidssloten Diamant | Saturn | Twinstar | 6SR | Sigma
DE RAAT kluizen en brandkasten
DE RAAT kluizen en brandkasten