www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Veiligheidsdeuren - Gepantserde deuren

Brandwerende deuren

ADVERTENTIE

Brandwerende  deuren

Brandwerende deuren worden gebruikt voor “compartimentering”. Een brandwerende deur of afgekort “branddeur” heeft als doel een gedeelte van een gebouw, een trappenhuis of zelfs één ruimte gedurende een bepaalde tijd (de brandweerstand) van de vuurhaard af te sluiten.

Een stukje vaderlandse geschiedenis betreffende brandwerende deuren deuren

Na de brand in de Innovation te Brussel in 1967 waarbij officieel 323 doden en 150 gewonden vielen, kwamen er strenge en vooruitstrevende normen op gebied van brandwetgeving.

 

1994 kwamen de basisnormen die aan de bouwheer verplichtingen oplegt die afhankelijk zijn van de aard van het gebouw.  De brandweerstand van de deuren worden eveneens vastgelegd in functie van de aard van het gebouw, de compartimentering en de functie. Voorkomende brandweerstanden zijn Rf½h, Rf 1 u en  Rf 2 u). Ook werd het al dan niet zelfsluitend zijn (deurpompen) van branddeuren beschreven in de basisnormen. Een deurenfabrikant die brandwerende deuren op de markt wou brengen, diende de brandweerstand te bewijzen aan de hand van een brandproef volgens de norm NBN 713-020.

Het behaalde brandweerstandverslag was gebaseerd op een eenmalige test waarin één formaat van brandwerende deur werd getest. In feite telde die test enkel voor dat specifieke deurblad, deurbeslag, deurkader en afmetingen.

Om hieraan te verhelpen werd het Benor-ATG-label voor brandwerende deuren in het leven geroepen, wat de verwerker en/of de plaatser heel wat meer duidelijk omschreven mogelijkheden gaf. De plaatsing dient eveneens te gebeuren door “erkende plaatsers van brandwerende deuren”, die hiervoor een ingerichte specifieke opleiding moet volgen en een examen afleggen en extern kan gecontroleerd worden door ISIB.

In 2004 oordeelde de Raad van State dat de volgende alinea uit het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 die de 'Basisnormen' op gebied van brandpreventie vastlegde, niet wettelijk was :

“Plaatsing van brandwerende deuren"Wat de deuren betreft, wordt hun Rf geattesteerd door het BENOR-ATG merk. Ze zullen geplaatst worden door erkende plaatsers. Onze Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de procedure en de voorwaarden waaronder hij deze plaatsers erkent."

 

Het gevolg van dez beslissing was het schrappen van de wettelijke verplichting van het BENOR-ATG-merk voor brandwerende deuren en schrapping van de verplichte plaatsing door “erkende plaatsers van brandwerende deuren”. Brandwerende deuren moeten vanaf dit moment niet verplicht door erkende plaatsers worden geplaatst en mogen dus wettelijk door alle plaatsers worden geplaatst

 

De prestatie met betrekking tot de brandwerendheid van een bouwelement wordt geattesteerd :


1° door de informatiegegevens bij de CE-markering;


2° bij gebrek aan CE-markering :

a) door een classificatierapport voor de desbetreffende toepassing opgemaakt door een laboratorium of een certificatieorganisme uit een Lidstaat van de Europese Unie of uit een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, dat de waarborgen inzake onafhankelijkheid en bekwaamheid zoals vastgelegd in de normen van de reeks EN 45000 of NBN EN ISO/IEC 17025 aantoont;

 

Helaas zijn er op dit moment nog geen specificaties voor een CE-markering van brandwerende deuren.

 

Brandwerende deuren worden getest volgens de normen NBN EN 1634-1 en NBN EN 13501-2.

en bijkomend volgens :

    a) NBN EN 951 en NBN EN 1294 betreffende de afmetingen

    b) NBN EN 952 en NBN EN 1294 betreffende de vlakheid

    c) NBN EN 947 en NBN EN 948 en NBN EN 949 en NBN EN 950 betreffende de mechanische prestaties

    d) NBN EN 1191 en NBN EN 12046-2 betreffende de mechanische duurzaamheid.

 

Waarom kiest U nog steeds best voor een Benor-ATG-gekeurde brandwerende deur nu dit geen verplichting meer is?

 

U kan het Benor-ATG-label op een brandwerende deur beschouwen als een “keurmerk”. Dit keurmerk geeft de eindgebruiker de garantie dat ieder onderdeel van het produktieproces gecontroleerd wordt.  Als de deur dan ook nog geplaatst wordt conform dit attest, dan bent U zeker van een veilige situatie in geval van brand.

De erkende plaatsers van brandwerende deuren

Tussen 1994 en 2004 dienden brandwerende Benor-ATG geattesteerde deuren geplaatst te worden door “erkende plaatsers”.

Deze wetegving voorzag :

  • dat het brandwerende deurblad voorzien was van een Benor-ATG-label  (een zelfklever met een diameter van 22 mm, aangebracht op de zijkant van de deurvleugel). Dit stond garant voor de kwaliteit van het brandwerend deurblad en zijn toebehoren omdat de productie extern door ISIB werd gecontroleerd.
  • dat de plaatser” erkend”. Hij moest hiervoor een opleiding volgen, een examen afleggen en zich onderwerpen aan administratieve en werfcontroles door ISIB.

 

Het Besluit betreffende de wettelijke erkenning van plaatsers van brandwerende deuren werd vernietigd door de Raad van State.  De certificatie door ISIB van plaatsers van brandwerende deuren werd niet ter discussie gesteld, maar de verplichting wel. Deze certificatie is vanaf dit moment een vrijwillig systeem dat amls het ware de kwaliteit van de plaatsing zou moeten waarborgen. Men spreekt dan ook niet meer over door de FOD Binnenlandse Zaken erkende plaatsers, maar van door ISIB “gecertificeerde plaatsers”.

 

Alhoewel het geen verplichting meer is om brandwerende deuren door erkende plaatsers te laten plaatsen, is het zeker niet slecht om toch beroep te doen op gecertifieerde plaatsers. Zie het eerder als een kwaliteitslabel omdat deze plaatsers een opleiding ter zake hebben gevolgd betreffende de  plaatsingsvoorschriften van de Benor/Atg-goedkeuringen en ze met ISIB een onderwerping aan controles hebben overeengekomen. Men mag nooit vergeten dat een slecht geplaatste brandwerende deur een deel van zijn brandwerende eigenschappen verliest.

Brandwerende beglazingen

Optimaal worden brandwerende beglazingen door de deurfabrikant reeds voor het verlaten van de fabriek geplaatst. Helaas is dat niet altijd mogelijk, denken we bijvoorbeeld maar aan beglaasd brandwerend schrijnwerp in stalen Jansen of Forster-profielen. De begalzing wordt na plaatsing van de deur of raamgehelen op de werf geplaatst. Uiteraard moet de plaatsers alle plaatsingsinsctructies van de zowel de deur of raamfabrikant als de glasfabrikant opvolgen.

 

Aandachtpunt :

Er is een technisch verschil tussen brandwerend glas dat de eigenschappen EW of EI heeft. Deze twee beglazingstypes bieden verschillende prestaties en mogen niet uitgewisseld worden.

 

Meer informatie over brandwerend glas : Klik Hier

Brandwerende ventilatieroosters

Indien er in een brandwerende deur een ventilatierooster dient te worden geplaatst, dan moet dit  rooster uiteraard dezelfde brandweerstand hebben als het deurblad.

 

Raadpleeg steeds de fabrikant van het brandwerende deurblad om de toelaatbaarheid van het inbouwen van ventilatieroosters te controleren.


ADVERTENTIE

Koop uw raambeveiliging rechtstreeks in de ABUS webshop

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidsdeuren - Gepantserde deuren
Veiligheidsslot DOM Diamant - SKG*** - De ultieme veiligheidscilinder
Veiligheidsdeuren - Inbraakwerende deuren
DOM Diamant veiligheidscilinders
DOM veiligheidstechniek
Koop uw raambeveiliging rechtstreeks in de ABUS webshop

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld.
Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer
Deze website wordt gesponserd door
www.security-tools.be  &  www.veiligheidscilinders.be - WEBSHOP

Webdesign www.net-engineering.be