www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Buurt Informatie Netwerken (BIN)
De alerte burger als informatiebron voor de lokale politie

ADVERTENTIE

Buurt Informatie Netwerken (BIN)

 

De werking van buurtinformatienetwerken is één van de beste voorbeelden hoe organisatorische preventie succesvol kan worden gevoerd met als partijen enerzijds de burgers en anderzijds de lokale politiediensten. Door gerichte informatieverstrekking via moderne communicatiemiddelen  wordt de waakzaamheid van burgers extra geactiveerd op het moment dat het nodig is.

Wat is een buurt informatie netwerk (BIN)

 

Een BIN is een gestructureerde partnership tussen de bevolking in de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied. (een woonwijk, een winkelstraat, …) en verhoogt de betrokkenheid van de burgers bij de preventie en bestrijding van criminaliteit.

 

Een goede wederzijdse samenwerking  met de politie en een positieve informatie-uitwisseling uit zich ook in een grotere waakzaamheid , een hogere  aangiftebereidheid en een betere verstandhouding met de politiediensten.

 

Een BIN staat lokaal onder leiding van een BIN-coördinator. Deze coördinator is een burger, uiteraard uit de buurt, maar hij behoort niet tot de politiediensten.

De lokale politie meldt dringende en preventieve berichten met betrekking tot de lokale-BIN inzake mogelijke misdrijven of mogelijke criminaliteit aan de coördinator via een sms of een email-bericht. Deze coördinator verspreid dan deze informatie aan de aangesloten leden.

 

Voorbeeld :

Een buurtbewoner meldt aan de lokale politie dat hij een persoon heeft opgemerkt die verdachte handelingen uitvoert zoals bijvoorbeeld een inbraakpoging . De lokale politie meldt per sms aan het lokale BIN via de BIN-coördinator dat de burgers in die zone preventief extra waakzaam moeten zijn, eventueel mee uitkijken naar verdachte handelingen en onmiddellijk de politie te waarschuwen indien nodig.

 

Belangrijk is ook om te vermelden wat een BIN niet is of niet mag zijn: het neemt geen enkele politietaak op zich zoals patrouilles of interventies. Dat is trouwens verboden door de wet op de private milities (1934).


In geval van overtreding zal het BIN worden ontbonden. Een BIN mag ook geen bevoorrechte contacten tussen politiediensten en burgers doen ontstaan.

 

Ieder BIN dat opgericht wordt en voldoet aan de wettelijke voorwaarden, onderschrijft een charter samen met de bestuurlijke overheid (burgemeester en gemeentebestuur) en de lokale politiediensten, meestal vertegenwoordigd door de korpschef.

Doelstellingen van een Buurt Informatie Netwerk:

  •  Het veiligheidsgevoel verhogen
  •  Het versterken van de sociale cohesie
  •  Het belang van criminaliteitspreventie benadrukken en het ook tonen aan potentiële criminelen dat de "buurt" alert is.
  •  Het verbeteren van de samenwerking tussen burger en politie door meer informatie-uitwisseling. De aangiftebereidheid van criminele feiten wordt hierdoor ook gunstig beïnvloed.

 

 

Soorten buurtinformatienetwerken

 

Er bestaan 2 soorten Buurtinformatienetwerken.

 

Een klassiek buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt.  De deelnemers zijn enerzijds de burgers , de burger- coördinator  en de lokale politiediensten.

 

Het tweede soort netwerk is het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z).  Deze BIN-Z is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een commerciële buurt (bv een winkelstraat).  Uiteraard kunnen de klassieke BIN en de BIN-A door elkaar verweven zijn.

 

 

Aantal BIN’s blijft stijgen
(Bron : BESAFE magazine 45 - December 2017)

Eind oktober 2017 waren er in ons land 1070 BIN’s. Het overgrote deel daarvan bevindt zich in het Vlaams Gewest, bijna de helft van de BIN’s situeren zich in de provincie Antwerpen. Maar Wallonië is wel aan bezig aan een sterke inhaalbeweging.

ADVERTENTIE

Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be - Uw-lokale-slotenmaker.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma
Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN
Veiligheidsslot tegen afbreken

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be - Uw-lokale-slotenmaker.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.