www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Email

Bedrijfsfraude en bedrijfsdiefstallen
Diefstallen door eigen personeel

ADVERTENTIE

Bedrijfsfraude en diefstal door eigen personeel is een moeilijk onderwerp in veel bedrijven.  Uiteraard is het allergrootste deel van de werknemers ter goeder trouw en loyaal aan zijn werkgever.

 

Vertrouwen tussen werkgever en werknemer is immers de basis voor een goede arbeidsrelatie.  Een vermoeden van diefstal op een bedrijf  vertroebelt de werksfeer, zeker als de dader niet gekend is.  Of dit nu gaat over het kleingeld uit een drankenautomaat in de kantine of over duizenden euro’s aan magazijngoederen, het resultaat is hetzelfde: geen vertrouwen tussen directie en werknemers of werknemers onderling leidt tot spanningen die het rendement niet ten goede komen.

 

Het is daarom belangrijk dat elk ernstig vermoeden zo snel mogelijk wordt bevestigd of ontkracht.  Onnodig is waarschijnlijk te vermelden dat onderzoeken best in alle discretie gebeuren.

 

Het gebeurt dat er bepaalde personen op de werkvloer vermoedens hebben, maar dit vermoeden niet uiten of durven uiten, bijvoorbeeld omdat de rechtstreekse chef mee betrokken is. Men zwijgt voor de goede vrede of om job-behoud. Het is daarom belangrijk dat er in het bedrijf een vertrouwenspersoon wordt aangesteld.

 

Soms lijken diefstallen vrij onschuldig en gaat het over kleinigheden. Je zou verbaasd zijn wat er soms wordt ontvreemd op bedrijven. Van het klassieke bureelmateriaal tot kuismateriaal en toiletpapier. Het stelen van dergelijke gebruiksvoorwerpen noemt me vaak “sneaky savings”.  Hoe gek het ook mag klinken, er zijn mensen die graag elke dag iets mee naar huis nemen van hun werkgever. Niet omdat ze het zelf niet kunnen betalen, maar uit gemakzucht en spaarzaamheid, voor de kick of uit verzamelwoede.

 

Hoe voorkom ik bedrijfsdiefstallen?

 

De basisregel is “duidelijkheid”. Wees als werkgever duidelijk in uw anti-diefstal beleid.  Bepaal hele duidelijke grenzen en volg die ook op. We geven vaak het advies aan werkgevers om een open sfeer te creëren waar de werknemer als hij iets nodig heeft, hij het gewoon kan komen vragen. Zog voor een systeem van bijvoorbeeld bedrijfskortingen vor werknemers.

Wees als werkgever ook duidelijk in het standpunt dat diefstal altijd zal aangepakt worden, zonder uitzonderingen, zonder rekening te houden met anciënniteit of de positie van de werknemer. Geef ook als werkgever het goede voorbeeld en maak, zelfs als is het je eigen bedrijf, geen misbruik van de bedrijfsmiddelen.

 

Zorg er voor dat er steeds een inventaris van alle goederen aanwezig is. Dat geldt niet alleen voor de klassieke goederenstroom in magazijnen, maar bijvoorbeeld ook voor het bureelmateriaal, het informaticamateriaal, persoonlijk gereedschap, etc.  Detectie van diefstallen kan enkel maar als je als bedrijf ook goed inventariseert en een verantwoordelijke aanstelt voor elke inventarisatie.

 

Bij het vermoeden van diefstal is het belangrijk dat het onderzoek discreet verloopt om de dader(s) te achterhalen, hierbij kunnen technische hulpmiddelen noodzakelijk zijn.

 

U kan het verzamelen van bewijsmateriaal betreffende een bedrijfsdiefstal uiteraard als bedrijf zelf proberen te doen. Dit bewijs kan later eventueel gebruikt worden om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen. We raden echter aan om het verzamelen van dit bewijs over te laten aan professionals.  De wetgever heeft voorzien dat U als bedrijf gebruik kan maken van private onderzoekers.  Deze “privédetectives” zijn in België onderworpen aan een vergunningsplicht, gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en opgeleid in erkende opleidingscentra  Deze private onderzoekers werken volgens de privédetectivewet van 1991. Het kan ook raadzaam zijn om gesprekken met werknemers te laten uitvoeren door deze private onderzoekers.  Soms worden er meer zaken verteld tegen derden dan tegen leidinggevenden. Niemand "verklikt" graag een collega bij de baas.
Deze privédetectives zijn gebonden door hun geheimhoudingsplicht. Ze hebben wel meldingsplicht aan de Procureur de Konings indien ze tijden het onderzoek strafbare feiten vaststellen.

 

Bedrijfsdiefstallen komen voor op elk bedrijfsniveau. Alleen is de modus operandi verschillend.  Zonder iemand te willen stigmatiseren geven we enkele lukrake voorbeelden. Een boekhouder op een bedrijf zal eerder fraude plegen met valse facturen.  Iemand die de rekken aanvult, zal dan weer eerder iets wegmoffelen onder zijn kledij.

 

Het is onze ervaring dat bedrijven erg nonchalant omspringen met inventarisatie van bedrijfsmiddelen. Dan wordt het bijvoorbeeld wel heel gemakkelijk voor bijvoorbeeld een werknemer die ook nog in bijberoep de zelfde activiteit uitoefent als in zijn hoofdberoep, om misbruik te maken van die bedrijfsmiddelen of materialen.

 

 

Bedrijfsfraude en bedrijfsspionage

 

Soms gaat de fraude een heel pak verder dan het ontvreemden van wat materiële zaken. Dan denken we bijvoorbeeld aan werknemers die belangrijke informatie doorsluizen naar een concurrent, al dan niet tegen betaling of tegen voordelen in natura. Soms begint dit heel klein en onschuldig, maar kan escaleren tot een niveau dat het voortbestaan van een onderneming in gevaar kan brengen.

 

Je zal het bedrijf  bijvoorbeeld maar meemaken dat iemand van je calculatie-afdeling steeds offertes lekt naar je directe concurrent.  Het hoeven daarom niet altijd grote bedrijfsgeheimen te zijn, maar de financiële gevolgen kunnen groot zijn want je concurrent is natuurlijk altijd net iets goedkoper in zijn offertes voor gemeenschappelijke klanten.

 

Soms werk zo’n dader helemaal niet voor derden, maar voor zichzelf.  Hij sluist als het ware klanten door naar zichzelf of naar de vennootschap die bijvoorbeeld op naam van een partner staat.  We raden werkgevers die weet hebben van een bijberoep van een werknemer steeds aan om hierover te communiceren. Goede duidelijke  afspraken maakt goede vrienden.


Opbergen van bedrijfsgevoelige informatie

We kunnen het niet genoeg benadrukken. Berg bedrijfsgevoelige informatie veilig op, laat het niet rondslingeren. Kluizen, brandkasten, inbraakveilige dossierskasten, enz., zijn helemaal zo duur niet. Beveilig als bedrijf ook je serverruimte.

Zorg er voor dat werknemers hun personal computer 's avonds uitschakelen en uitloggen.  Een papierversnipperaar kost een paar tientallen euro's, meer niet. Maak er als bedrijf dan ook gebruik van.


Meer Info

ADVERTENTIE

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP - Wurster-online.be

Copyright © 2018 Webdesign NET-ENGINEERING . Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Disclaimer

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman! - Disclaimer

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP