www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Email

ADVERTENTIE

Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma

Basisinformatie technopreventie (inbraakpreventie) tegen inbraak, diefstal en overval

 

Preventie is het nemen van maatregelen tegen bepaalde risico’s, zoals inbraak, diefstal, overval, ramkraak, enz. Eén van de mogelijkheden waarmee een particulier, overheid of bedrijf zich kan wapenen tegen criminaliteit of de schade zo veel mogelijk kan beperken, is het nemen van organisatorische en technische preventieve maatregelen.


Techno-preventie vereist de nodige technische kennis, kennis van modus-operandi (de werkwijze van de crimineel) , kennis van dader en slachtoffer-profielen en criminalistiek.

 

Deze website geeft U alvast een eerste technische impressie van beveiliging en als handige   doe-het-zelver kan je al heel wat beveiligen, maar we adviseren voor complexere en professionele beveiliging toch steeds beroep te doen op vakmensen. Slecht uitgevoerde techno-preventie is zinloos, ondanks de kosten die U er voor betaalt.

Techno-preventie maatregelen bestaat uit alle maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van criminele feiten (diefstal, overval, inbraak, ramkraak, carjacking,…) door technische ingrepen.

Deze technische ingrepen beperken de gevolgen van deze criminele feiten.

De drie peilers van de technopreventie tegen inbraak:

 

Bij technische preventie of inbraakpreventie wordt onderscheid gemaakt tussen 3 maatregelen :

 

1.  De organisatorische inbraakpreventieve maatregelen

         
Het gebruik van organisatorische maatregelen is primordiaal in elk veiligheidsplan. Bovendien kosten organisatorische maatregelen meestal niets en is er enkel een vorm van discipline en controle nodig om het inbrekers al een pak moeilijker te maken..

 

     Meer informatie over organisatorische maatregelen? Klik Hier


2. De bouwkundige techno-preventieve maatregelen

De bouwkundige maatregelen of inbraakbeveiliging zijn er op gericht om een dader zo veel mogelijk fysiek tegen te houden en te ontmoedigen. Hierbij denken we voornamelijk aan het plaatsen van veiligheidssloten, veiligheidsbeslag, veiligheidscilinders, geblindeerde veiligheidsdeuren, veiligheidsglas, kluizen en brandkasten, enz.


      Meer informatie over bouwkundige techno-preventieve maatregelen? Klik Hier

 

3. De elektronische techno-preventieve maatregelen

Hierbij denken we op de eerste plaats aan alarmsystemen en camerabewaking, maar ook          elektronische toegangsbeveiliging en brand- en rookdetectie valt onder deze categorie.

     Meer informatie over elektronische maatregelen? Klik Hier

 


In België is techno-preventieve beveiliging nog steeds het initiatief van het individu. In tegenstelling tot Nederland zijn er geen specifieke normen voor hang- en sluitwerk of specifieke vereisten waaraan men als particulier moet voldoen om bijvoorbeeld een diefstalverzekering te kunnen afsluiten.

 

Ook bij nieuwbouw zou een door de overheid verplichtend gebruik van degelijk hang- en sluitwerk aan woningen en appartementen, gekoppeld aan de bouwvergunning, het algemene beveiligingsniveau kunnen verhogen en het daders van woninginbraken een heel pak moeilijker kunnen maken.

 

Helaas investeren zowel particulieren als bedrijven doorsnee genomen enkel maar in veiligheid als ze zelf geconfronteerd zijn geworden met een crimineel feit dat hen materieel of emotioneel raakt. 


Gratis technopreventief advies door politiediensten:

Technopreventief advies is in België zeer toegankelijk. Elke lokale politiedienst beschikt over één of meerdere technopreventie-adviseurs die gratis ter plaatse bij de burger, zelfstandigen of bedrijven informatie en tips verstrekken over techno-preventie tegen inbraak, gauwdiefstal, diefstal, overval en ramkraak .

 

Deze politieambtenaren zijn technisch opgeleid door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of door de politiescholen in deze materie. Dit advies kan niet alleen gevraagd worden na een inbraak of diefstal, maar ook bij renovatiewerken of nieuwbouw.  Omwille van evidente deontologische redenen ligt het echter niet in de bevoegdheid van technopreventie-adviseurs van de politiediensten om  rechtstreeks door te verwijzen naar commerciële bedrijven die effectief beveiliging plaatsen.

 

Op uw verzoek komt de technopreventie-adviseur gratis langs  Bovendien organiseren meerdere politiezones regelmatig info- en sensibiliseringsavonden over dit thema of zijn ze aanwezig op lokale of nationale beurzen zoals Batibouw. Maak dus efficiënt gebruik van deze gratis informatie!

 

De adressen van de Lokale Politie van uw gemeente of stad kan u vinden op
http://www.lokalepolitie.be/portal/nl/politiezones-met-lijst.html


Inspanningen van de overheid

 

Sommige steden en gemeenten geven een gemeentelijke premie aan eigenaars of huurders   die investeren in technopreventieve maatregelen zoals het plaatsen van veiligheidssloten en   gepantserde veiligheidsdeuren. Deze premies zijn een lokaal initiatief, vraag er naar in uw gemeente.

 

Fiscaal kan elke particulier die investeert in de beveiliging van zijn woning tegen inbraak of brand van een jaarlijkse belastingvermindering van maximaal 760 Euro (aanslagjaar 2015)genieten. Raadpleeg de pagina over fiscale aftrek.

 

Voor bedrijven en zelfstandigen is er een verhoogde fiscale aftrek voor het aanbrengen van beveiliging van professionele ruimten.

 

 

Doet technopreventie of inbraakbeveiliging criminaliteit verdwijnen?

Dit is een thema waarover criminologen het nogal oneens zijn.  Technische preventie doet   criminaliteit niet verdwijnen, het kan enkel de individuele veiligheid verhogen door het verhogen van het individuele veiligheidsniveau.

Techno-preventie maakt het de crimineel moeilijker, ontmoedigt hem.


De lezer van deze site mag dan ook niet de indruk hebben dat men zich gemakkelijk kan wapenen tegen elke vorm van criminaliteit. .

 

Het is dan ook  de bedoeling van deze website om objectieve informatie te verstrekken aan die lezer die iets aan zijn individuele veiligheid en onveiligheidsgevoel op een technische wijze wil doen.

 

Omwille van receptwerking worden er op deze website geen videobeelden van inbraaktechnieken of effectieve inbraken, overvallen, ramkraken of modus-operandi van misdrijven getoond, enkel noodzakelijke foto’s om beveiligingstoebehoren te verduidelijken.


Er worden ook per mail geen antwoorden gegeven over inbraaktechnieken of criminele werkwijzen.

ADVERTENTIE

Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma
Veiligheidscilinders.be | gespecialiseerde website voor veiligheidssloten
DOM Diamant SKG*** veiligheidscilinders
DE RAAT kluizen en brandkasten
Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN